eric

用户名:eric

注册于:2018-02-07

主题数: 2     回贴数: 1

网站:

介绍:

最后活动于2018-07-30
创建了主题  › 提供一个自己摸索出来小资金的交易量计算发法


             净值 × 最大回撤值

手数 =  —————————

             预损值 × 点值例如:    净值1000,最大回撤5%     预损值20点(止损点数) ,点值 10 (非美货币)


 (1000

«  2018-07-30
«  2018-07-30
回复了主题  › 神速EA跟单系统(持续更新 稳定维护)

感谢老大的付出。

«  2018-05-22